Thẻ nhựa PVC, Thẻ nhựa trắn
 
 

Các loại thẻ khác