Phần mềm chấm công, Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công WISE EYE WSE ON 39

Phần mềm máy chấm công Wise Eye On39, sau khi cài đặt xong sẽ có Giao diện như hình bên dưới.

1. Để sử dụng được phần, chúng ta phải khai báo máy chấm công.

B1: Vào Menu => Máy chấm công
B2: Chọn Khai báo máy chấm công
Tiếp theo chọn Thêm mới rồi điền các thông số yêu cầu như hình.
Trong đó:
  • Số máy(ID) chọn 1(nếu nhiều hơn một máy thì sẽ là 2,3,4…).
  • Tên máy: Máy 1(mục này phần mềm bản cũ sẽ không có).
  • Loại kết nối: chọn TCP/IP.
  • Cổng COM mặc định là 1.
  • Tốc độ COM mặc định là 115200.
  • Đia chỉ IP nhập 192.168.1.201(có thể thay đổi giá trị khác tùy theo dải mạng đang sử dụng).
  • Port(cổng) nhập 4370.
  • Số Seri sẽ hiện ra khi bạn đã nhập địa chỉ IP và nhấn Lấy số Seri.
  • Số đăng kí là số Seri dưới máy chấm công. =>Nhấn Lưu sau khi đã điền đầy đủ các thông số như trên.
=>Thông báo đăng kí thành công nhấn Thoát.

2. Xóa máy chấm công.

Sau khi thêm mới, sẽ xuất hiện Tên máy phía bên trái của TAB Khai báo máy chấm công.
  • Để xóa, thì bạn nhấn chuột trái vào tên máy(VD Máy 1) phía bên trái TAB Khai báo máy chấm công => Xóa.
  • Chọn Đồng ý nếu bạn đã chắc chắn muốn xóa và Không nếu bạn chưa chắc chắn.

3. Kết nối phần mềm chấm công WSE ON 39 với máy chấm công

  • Vào TAB Máy chấm công
  • Chọn Tải dữ liệu chấm công
  • Chọn Duyệt từ máy chấm công đợi máy cập nhật trong vài giây. Sau khi máy cập nhật kết quả sẽ như sau:
  • Chọn Lưu vào CSDL, Việc kết nối giữa máy chấm công và phần mềm chấm công đã được kết nối thành công.

4. Cài đặt công ty.

Đặt tên công ty.

  • Trên Menu, chọn Dữ liệu => Thông tin công t.y
  • Sau khi nhấn TAB, Thông tin công ty hiện ra bạn điền các thông tin liên quan đến công ty.
  • Điền đầy đủ thông tin theo hình rồi nhấn Đồng ý và Thoát
Thêm mới phòng ban
Vào Menu => Khai báo phòng ban.
Hiện tại Công ty Việt Nhật đang chưa có Phòng ban nào.
Để thêm Phòng Marketing, vào hệ thống phòng ban của Công ty Việt Nhật ta làm như sau.
  • Ta nhấn chuột trái vào tên Công ty( ví dụ Công ty Việt Nhật) như hình sau.
  • Rồi chọn Thêm => hộp thông báo nhập tên hiện ra => điền tên phòng bạn muốn thêm(ở đây mình điền Marketing) => Chọn Đồng ý Kết quả là Công ty Việt Nhật đã có 1 phòng ban mới.
  • Nhưng vấn đề là phòng Marketing có thêm những phòng ban con trực thuộc( ví dụ có 2 phòng con Marketing onlinevà Bán hàng ) nữa thì làm thế nào để thêm vào phần mềm? Để thêm những phòng ban con trực thuộc phòng Marketing ta làm như sau: Cũng nhấn chuột trái vào phòng mà ta cần thêm các phòng ban con(ở đây mình chọn phòng Marketing) => Thêm => hộp thông báo nhập tên hiện ra(ở đây mình điền là Bán Hàng).
Kết quả sau khi chọn Đồng ý.
Các bạn cũng có thể làm tương tự đối với các phòng ban khác.

Xóa phòng ban

Ví dụ, mình muốn Xóa phòng ban Marketing khỏi công ty Việt Nhật thì làm như sau.
  • Chọn Phòng ban cần xóa rồi nhấn Xóa
  • Hộp thoại hiện ra, bạn chọn Đồng ý nếu đã chắc chắn và Không nếu không muốn xóa.
  • Kết quả sau khi nhấn Đồng ý Lưu ý: Phải xóa phòng ban con trước rồi mới xóa phòng ban cha sau.
  • Thêm nhân viên Menu => Dữ liệu => Quản Lý Nhân viên Hiện tại trong danh sách Quản lý nhân viên chưa có nhân viên.
  • Để thêm nhân viên chọn Thêm mới
  • Sau khi chọn Thêm hộp thoại thêm nhân viên sẽ hiện ra.
  • Điền các thông tin giống như hình => Cập nhật.
  • Sau khi nhấn Cập nhật bạn nhìn sang TAB bên trái sẽ có tên nhân viên + mã nhân viên => bạn đã thêm thành công.
  • Xóa nhân viên Cũng tại TAB Quản Lý Nhân viên => Danh sách Hộp thoại hiện ra sau khi nhấn Danh sách
  • Để Xóa nhân viên, bạn Tích nhân viên cần xóa => Xóa sau đó 1 hộp thoại hiện ra bạn chọn Đồng ý nếu chắc chắn và Không nếu không muốn xóa.
5.Chuyển phòng nhân viên
Làm thế nào để chuyển 1 nhân viên đang làm tại phòng Tổ chức-Hành chính => phòng Marketing
  • Tích vào nhân viên muốn chuyển.
  • Chọn Đổi Phòng ban.
  • Chọn phòng ban muốn chuyển tới.
  • Nhấn Chọn một phòng ban rồi nhấp tại đây
  • Chọn Đồng ý nếu muốn chuyển hoặc Không nếu không muốn.
Sau khi chọn Đồng ý thì kết quả sẽ như hình trên.
6.Up tên nhân viên lên máy chấm công
  • Sau khi sửa và Up nhân viên chấm công thì tên nhân viên sẽ hiển thị trên máy chấm công
  • Từ Menu => Máy chấm công => Tải nhân viên lên máy chấm công
  • Chọn Chuyển xuống bạn chọn Tải lên máy chấm công Bạn đợi 1 vài giây để dữ liệu được tải lên máy chấm công.
7.Khai báo giờ làm việc cho nhân viên Từ Menu => Cài đặt chấm công
Khai báo ca làm việc Tại TAB Cài đặt chấm công => Khai báo ca làm việc Chọn Thêm mới Điền các thông số như hình => Lưu để lưu ca làm việc
Khai báo cách chọn giờ Cũng tại TAB Cài đặt máy chấm công => Khai báo cách chọn giờ(5 cách chọn)
Sắp xếp giờ Vào giờ Ra theo tự động. Chọn Thêm mới rồi điền các thông số như hình => Lưu => khi tính công phần mềm sẽ lấy giờ đầu là giờ Vào, giờ kế tiếp là giờ ra
Chọn giờ Vào giờ Ra theo số máy chấm công. Chọn Thêm mới rồi điền các thông số như hình => Lưu => khi tính công phần mềm sẽ lấy giờ vào và giờ ra theo phần khai báo ID máy chấm công(VD các máy có ID 1,3,5 là giờ Vào, máy có ID 2,4,6 là giờ RA).
Chọn giờ Vào giờ Ra theo khoảng phân giờ. Chọn Thêm mới rồi điền các thông số và chọn Kiểu sắp xếp là chọn giờ Vào giờ Ra theo khoảng phân giờ. Sau khi chọn Phân giờ >> hộp thoại hiện ra bạn chọn Thêm Điền các thông số rồi chọn Đồng ý Chọn Lưu để hoàn thành. => khi tính công phần mềm sẽ lấy giờ Vào và giờ Ra theo phần khai báo Phân giờ
Giờ V O là giờ đầu tiên,giờ Ra là giờ cuối cùng trong ngày Chọn Thêm mới rồi điền, chọn các thông số như hình => Lưu =>khi tính công phần mềm sẽ lấy giờ đầu là giờ vào, giờ cuối cùng là giờ ra(chỉ áp dụng chấm công trong ngày)
Theo Check In và Check Out trên máy chấm công Chọn Thêm mới rồi điền, chọn các thông số như hình Tiếp tục chọn Lưu =>khi tính công phần mềm sẽ lấy giờ Vào và giờ Ra theo phần khai báo trên máy chấm công. Nếu máy 1,2,3 khai báo Vào, máy 4,5,6 là Ra thì phần mềm sẽ lấy giờ trên máy 1,2,3 là giờ Vào, lấy giờ trên máy 4,5,6 là giờ Ra
Khai báo lịch trình làm việc Cũng tại TAB Cài đặt chấm công => Khai báo lịch trình làm việc Chọn Thêm mới rồi điền các thông số như hình => Lưu
Sắp xếp lịch trình cho nhân viên Tại TAB Cài đặt chấm công => Sắp xếp lịch trình cho nhân viên B1: chọn Phòng ban. -Có 2 loại lịch trình: Lịch trình mặc định(mặc định trong suốt quá trình công tác) và Lịch trình tạm(trong 1 khoảng thời gian nhất định) Lưu ý:chọn 1 trong 2 lịch trình. Nếu chọn Lịch trình mặc định bạn làm theo bước 2,4,6. Sau khi chọn Thực hiện kết quả là sẽ xuất hiện lịch trình.  Nếu chọn Lịch trình tam bạn làm theo bước 3,5,7. Sau khi chọn Thêm mới sẽ xuất hiện Lịch trình phía bên phải.
8.Xuất báo cáo
9.Tải dữ liệu Chấm công
  • Vào Menu => Máy chấm công => Tải dữ liệu chấm công
  • Bạn làm theo như hình sau bước 3 bạn đợi 1 vài giây để phần mềm tải dữ liệu từ máy chấm công về sau đó chọn Lưu vào CSDL.
10. Tính toán chấm công và báo biểu
Để tính công cho nhân viên, Bạn làm theo các bước sau.
  • Vào Menu => Chấm công và báo biểu => Chấm công theo ca
  • Chọn phòng ban cần xem
  • Sau khi chọn phòng thì thông tin các nhân viên sẽ hiện ra
  • Tích vào nhân viên muốn xem
  • Xem công Sau khi chọn Xem công => bảng công nhân viên sẽ hiện ra bạn có thể chọn xem dưới dạng Xuất lưới hoặc xem Chi tiết hoặc xem Tổng hợp
11. Thêm giờ cho nhân viên
  • Vào Menu => Chấm công và báo biểu => Sửa giờ chấm công
  • Chọn phòng ban có nhân viên cần thêm giờ => Thêm
  • Sau khi chọn Thêm hộp thoại hiện ra bạn làm như hình, thời gian bạn chỉnh tùy vào giờ của nhân viên.
  • Sau khi điền xong bạn chọn Đồng ý Sau khi chọn Đồng ý kết quả sẽ như hình trên trong đó Loại là hình thức chấm công theo kiểu Check In và Check Out và Số máy chính là máy được quy định Giờ Vào và Giờ Ra(VD máy 1,3,5 được quy định là máy tính Giờ Vào và máy 2,4,6 được quy định là máy tính Giờ Ra).
12. Sửa giờ cho nhân viên
Chọn Sửa hộp thoại hiện ra bạn chỉnh Ngày giờ cũ và Giờ mới theo ý muốn.
13. Khai báo Nghỉ(ốm, thai sản, việc riêng)
Vào Menu => Chấm công và báo biểu => Chấm công tay
  • Chọn phòng ban có nhân viên cần khai báo nghỉ.
  • Chọn nhân viên cần khai báo nghỉ.
  • Chọn ngày nghỉ.
  • Chọn hình thức nghỉ( nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ có việc riêng..).
  • Ghi lý do nghỉ.
Sau khi thực hiện xong bước 6 kết quả sẽ như sau
Quý khách có thể tải phần mềm chấm công WISE EYE ON 39 Tại đây
Để được hỗ trợ và cài đặt phần mềm vui lòng liên hệ 0902 199 551

Hiển thị tất cả %d kết quả

094.259.8118