Đầu đọc thẻ Proximity,Đầu đọc thẻ cảm ứng,Đầu đọc thẻ mã vạch,Đầu đọc thẻ Vip,Đầu đọc thẻ thành viên,Đầu đọc thẻ
 
 

Đầu đọc thẻ Proximity