Đầu đọc thẻ Mifare,đầu đọc thẻ phụ,đầu đọc thẻ từ giá rẻ,Đầu đọc thẻ mã vạch,Đầu đọc thẻ chấm công
 
 

Đầu đọc thẻ Mifare