Đầu đọc vân tay thẻ phụ dùng cho máy chấm công thiết bị kiểm soát cửa ra vào
 
 

Đầu đọc vân tay(phụ)