Kiểm soát truy cập cửa ra vào bằng dấu vân tay,thẻ từ giá rẻ,thẻ cảm ứng,mật mã kết hợp máy chấm công hoặc bộ điều khiển tập trung
 
 

Kiểm soát cửa ra vào