Hệ thống kiểm soát người đi bộ bằng cửa xoay 3 chấu,tay xoay 3 càng,cửa xoay Tripod Turnstile chất lượng cai
 
 

Kiếm soát người đi bộ