Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay thẻ từ,Máy chấm công Vira,Ronald Jack,Wise Eye,Soyal
 
 

Máy chấm công kiểm soát cửa