Sửa chữa thay thế,cung cấp phụ kiện cho máy chấm công
 
 

Phụ kiện máy chấm công